วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ระยะทาง

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjADahUKEwi64-KqxrTIAhWCG44KHXfUAlI&url=http%3A%2F%2Fwww.dxplace.com%2F&usg=AFQjCNFj3GDLBvddIMESxeoV4ypvcmLT4A&sig2=QRRlri8yJ0Wk5T95b52-Awhttps://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjADahUKEwi64-KqxrTIAhWCG44KHXfUAlI&url=http%3A%2F%2Fwww.dxplace.com%2F&usg=AFQjCNFj3GDLBvddIMESxeoV4ypvcmLT4A&sig2=QRRlri8yJ0Wk5T95b52-Aw

คำนวณระยะทาง การเดินทางไปประชุม

gisweb.doh.go.th/doh/download/index.phpgisweb.doh.go.th/doh/download/index.php

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

.Allow me to congratulate you.

ขอแสดงความยินดีกับท่านวิชัย  ศรีผา กับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รายละเอียดhttps://drive.google.com/file/d/0B-A7l9jw19IKN3lfMXlHTDFUbUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-A7l9jw19IKal8yam9CUTY1N0E/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

รูปภาพประชุม HOS ที่สสอ.โซ่พิสัย 5 มีนาคม2558

                                                      รูปภาพ